С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ

Проектиране и узаконяване

 • огледи
 • проектиране
 • узаконяване

Земни работи

 • изкопи
 • насипи
 • укрепване
 • извозване
 • доставка на земни маси
 • доставка на скални маси
 • доставка на инертни материали

Конструкции

 • конструктивни съоръжения
 • конструкции на сгради
 • конструкции на виадукти
 • подпорни стени
 • ограждения

Покривна част

Скатни

 • керамични
 • циментови
 • метални

Плоски

 • битомни хидроизолации
 • мембранни хидроизолации

ВиК част

 • външни
 • вътрешни
 • улични
 • промишлени

Електричество

Вътрешно електрическо захранване

 • силнотоково захранване
 • слаботоково захранване
 • пожароизвестяване
 • охранително СОТ

Външно захранване

 • улично
 • трафопост

ОВК

 • отопление
 • вентилация
 • климатизация

Довършителни работи

 • облицовки
 • настилки
 • шпакловки
 • боя

НАШИТЕ ОБЕКТИ