Жилищна сграда ж.к.Иван Вазов, гр.София

  • Полагане на топлоизолация по фасадата, изпълнение на фугирана зидария по фасадата и архитектурни елементи, доставка и полагане на стъклени и метални парапети;
  • Изпълнение на използваем плосък покрив с настилка от гранит и фугирана зидария;
Жилищна сграда ж.к.Иван Вазов, гр.София
Date

March 10, 2021

Client

Жилищна сграда със заведение за хранене и подземни гаражи ж.к.Иван Вазов, гр.София, арх. Пламен Братков

Category

Жилищно