Проектиране, строителство и довършителни ремонтни дейности